Kamera on-line

Konkurs pt. Moja przyszłość w Opolskiem (24.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Regionalny Ośrodek EFS działający przy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego współorganizują konkurs pn.: Moja przyszłość w Opolskiem.
Głównym celem konkursów jest wpływ EFS na otoczenie wokół młodych ludzi – mieszkańców Opolszczyzny. W ramach konkursów chcielibyśmy w młodych ludziach wywołać refleksję na temat ich wizji przyszłości z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jakich zmian pragną, co ich zdaniem jest ważne i jednocześnie niemożliwe do realizacji bez dodatkowych źródeł dofinansowania. Czy zdaniem młodych mieszkańców województwa opolskiego EFS kształtuje postawy ludzkie i w jaki sposób.
 
Zdając sobie sprawę, iż młodzi ludzie w różny sposób wyrażają swoje emocje, uczucia i spostrzeżenia wychodzimy naprzeciw tej różnorodności i proponujemy do wyboru trzy formy ekspresji:
- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
- konkurs literacki dla uczniów szkól gimnazjalnych
- konkurs filmowy dla uczniów szkól gimnazjalnych
 
Termin nadsyłania prac w ramach wszystkich trzech konkursów upływa w dniu 15 listopada 2013 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w Regulaminach.
 
Dane kontaktowe oraz regulaminy konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.opole.roEFS.pl, www.haus.pl.
 
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody ! 
 
Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
×

Zapisz się do newslettera