Kamera on-line

Seminarium Współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse. Trwa rejestracja (08.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Celem ogólnopolskiego spotkania jest przedstawienie rezultatów osiągniętych przez polskich partnerów projektów INTERREG IV C oraz prezentacja założeń nowej edycji Programu Współpracy Międzyregionalnej (2014-2020).

Seminarium odbędzie się 15 października 2013 r. w Katowicach, w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, przy ul. Bankowej 11a.

Z doświadczeń dotychczasowych beneficjentów Programu Współpracy Międzyregionalnej będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani przygotowaniem i realizacją projektów w okresie 2014-2020. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu przedstawią dostępne informacje związane z kolejną edycją programu. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań prelegentom i przedstawicielom instytucji mających doświadczenie w realizacji projektów współpracy międzyregionalnej zarówno na forum, jak i w ramach indywidualnych konsultacji.

Projekty realizowane w ramach programu INTERREG IV C pozwalają na współpracę, przepływ wiedzy i wymianę dobrych praktyk między europejskimi regionami. Informacje o programie i projektach są dostępne na stronach internetowych:
  • o możliwości udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – rejestracja trwa od 10 września do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 10 października br.;
  • po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego on-line należy potwierdzić uczestnictwo zgodnie z informacją, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji;
  • udział w seminarium jest bezpłatny;
  • organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu uczestników;
  • w wypadku nieotrzymania w terminie zgłoszenia rejestracyjnego (on-line) nie gwarantujemy możliwości udziału w spotkaniu;
  • język spotkania: polski.
Przejdź do strony z formularzem rejestracyjnym

Zachęcamy do zadawania pytań związanych z tematem spotkania w trakcie rejestracji on-line.
 
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Seminarium_Wspolpraca_miedzyregionalna_dosw_szanse_07102013.aspx
×

Zapisz się do newslettera