Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 6 października 2013 r. (08.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 października 2013 r. złożono 278 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 566,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 89 304 umów o dofinansowanie na kwotę 368,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 253,8 mld zł, co stanowi 89 proc. alokacji na lata 2007-2013. 

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 231,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 164,2 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera