Kamera on-line

Konsultacje społeczne założeń do Planów działania na rok 2014 i 2015 dla Priorytetu I i II PO KL (03.09.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 30 sierpnia 2013 roku rozpoczęto konsultacje społeczne założeń do Planów działania na rok 2014 i 2015 dla Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna oraz Priorytetu II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanych w ramach komponentu centralnego, które prowadzone są drogą elektroniczną, i trwają do 13 września 2013 r.

Uwagi oraz sugestie wpisane do załączonego formularza uwag należy przesyłać na adres e-mail:
 do dnia 13 września 2013 r.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wyrażenia swojego zdania. Każda propozycja jest ogromnie cenna, pozwoli lepiej zaprogramować i ukierunkować wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów.
 
Plany działania oraz formularz dostępne są na stronie internetowej: www.kapitalludzki.gov.pl w zakładce Aktualności
 
 
×

Zapisz się do newslettera