Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 1 września 2013 r. (04.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 września 2013 r. złożono 272,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 554,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 88 028 umów o dofinansowanie na kwotę 361,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 249,6 mld zł, co stanowi 88,2 proc. alokacji na lata 2007-2013. 

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 225,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 159,7 mld zł.
 
 
×

Zapisz się do newslettera