Kamera on-line

Trwa kolejna edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2013” (04.09.2013)

Już po raz kolejny, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie „Dobre praktyki EFS 2013”.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.
 
W związku z tym, zachęcamy Państwa abyście podzieli się swoimi doświadczeniami i zaprezentowali swoje projekty, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.
 
Prosimy zatem o przesyłanie ich opisów wraz z dodatkowymi materiałami do 16 września 2013 roku na następujący adres: 
Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013”.
 
Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2013 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.dobrepraktyki.roefs.pl
Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – .
 
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.opole.roEFS.pl 

Zestaw logo LPI

×

Zapisz się do newslettera