Kamera on-line

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 31 sierpnia 2013 r. (09.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 31 sierpnia 2013 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 58,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 115,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 30,5 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 63,7 mld zł, co stanowi 88,5 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła w części dofinansowania UE 45,5 mld zł, co odpowiada 63,1 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).
 
 
×

Zapisz się do newslettera