Kamera on-line

Projekt: Aktywność i kompetencje = praca (19.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność i kompetencje = Praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego .
 
W ramach projektu oferujemy:
-      DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:
  1. Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
  2. Kurs „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
  3. Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,
-      Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;
-      stypendia podczas trwania szkolenia;
-      catering w trakcie trwania szkolenia;
-       zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
-       udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;
-       opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
-       pomoc w znalezieniu pracy;
-       doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
-       pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu dofinansowania na jej prowadzenie;
-       coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;
-       PŁATNY STAŻ ZAWODOWY 
 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :
  • gotowych do podjęcia zatrudnienia,
  • w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
  • zamieszkujących w województwie opolskim,
  • chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.
  
Informacje:
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl
 
zdj. 1
zdj. 2
×

Zapisz się do newslettera