Kamera on-line

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich

Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XVII/236/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., ustanowił w województwie opolskim dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystości z tej okazji, rozpoczęły się w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 12:00. W kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu odprawiono mszę w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Po zakończonej mszy, uczestnicy obchodów przemaszerowali wraz z kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Kresach. Pod tablicą wygłoszone zostały przemówienia – głos zabrali m.in. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Witold Listowski, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski oraz Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Artur Widłak, który w swym wystąpieniu podkreślił, istotę inicjatywy społecznej, dzięki której ustanowiono Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich, gdyż zachowanie pamięci o tragicznych losach mieszkańców ziem wschodnich II RP to nasze zobowiązanie wobec dzisiejszej – wolnej i demokratycznej ojczyzny. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod tablicą, odegrano Hymn Państwowy oraz Rotę.

Zdjęcia 316.jpeg
Zdjęcia 320.jpeg
Zdjęcia 313.jpeg
IMG_1735.jpeg
IMG_1693.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera