Kamera on-line

Projekt: Zmiana na lepsze (19.09.2013)

 Zestaw logo LPI

„ZMIANA NA LEPSZE
 
Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących teren województwa opolskiego, które gotowe są podjąć zatrudnienie w obszarze niezwiązanym z rolnictwem, są ubezpieczone w KRUS i mają ukończone 18 lat.
 
 
I.      Usługi doradcze. W ramach usług oferujemy:
·       Indywidualne doradztwo z IPD 3 h/ 1 osobę
·       Indywidualne doradztwo z pośrednikiem
Kobiety – 5 h/1 osobę
Mężczyźni – 6h/ 1 osobę
 
II.   Wybrane szkolenie zawodowe
 
Spawacz metodą MIG – MAG 160 h
 
III.             Uczestnikom zapewniamy:
·       Zwrot kosztów dojazdu
·       Materiały szkoleniowe
·       Wyżywienie
·       Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
·       Opłacanie egzaminów końcowych
 
IV.            Uczestnik projektu:
·       Musi mieć ukończone 18 lat
·       Osoby, które chcą odejść z rolnictwa
·       Miejsce zameldowania: całe województwo opolskie
·       Zaświadczenie z KRUS

1

×

Zapisz się do newslettera