Kamera on-line

Informacja o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w okresie wakacyjnym

Szkoła/placówka
godziny urzędowania/
numery telefonów
Zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle
8.00 – 15.00
77/ 482 34 74
21.VII – 09.VIII wicedyrektor Małgorzata Targosz
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Matejki 19
47-220 Kędzierzyn-Koźle
9.00 – 13.00
77/ 483 21 62
lipiec 2012 wicedyrektor Renata Dworaczek
Zespół szkół Nr 1
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
7.00 – 15.00
77/ 482 59 50
21-28.VIII wicedyrektor
Andrzej Wojnicki
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
ul. B. Westerplatte 1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
8.00 – 15.00 (z możliwością wyjść służbowych)
77/ 40 61 650
17.VII – 22.VII; 13.VIII – 19.VIII kierownik praktyk Grzegorz Nadolski
23.VII – 29.VII kierownik statku Marcin Czech
30.VII – 12.VIII wicedyrektor Elwira Bambrowicz
Zespół Szkół Nr 3
ul. Sławięcicka 79
47-230 Kędzierzyn-Koźle
8.00 – 14.00
77/ 483 49 93
09.VII – 10.VIII
Wicedyrektor Beata Lipok
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
7.00 - 14.00
77/ 481 22 09

17.VII – 30.VII wicedyrektor Joanna Birecka
Zespół Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
7:00 – 15.00 (z możliwością wyjść służbowych), oprócz 30.VII – 10.VIII – placówka nieczynna
77/ 483 92 48
Z uwagi na likwidację placówki nie będzie osoby zastępującej dyrektora
Zespół Szkół w Komornie
ul. Harcerska 81
47-214 Poborszów
8.00 – 13.00
77/ 482 31 51

-
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Krasickiego 10
47-206 Kędzierzyn-Koźle
8.00 – 14.30
77/ 482 35 64
W czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo obejmuje wicedyrektor Aleksandra Strzelczyk
Bursa Szkolna
ul. Piastowska 20
47-200 Kędzierzyn-Koźle
7:00 – 14:00
77/ 482 32 11

16-20 VII i 20-29 VIII
wicedyrektor
Bożena Skalec,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
02.VII – 31.VII 7.00 – 15.00
01.VIII – 31.VIII 7.00 – 14.00
77/ 481 37 52

01.VIII – 08.VIII kierownik kształcenia praktycznego
06.VIII – 15.VIII wicedyrektor Ireneusz Wiśniewski
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Skarbowa 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle
pon. – czwartek: 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 15.00

77/ 482 12 26
-
Ognisko Artystyczne
ul. Kościuszki 40
47-224 Kędzierzyn-Koźle
10.00 – 15.00
77/ 472 33 95
W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo obejmuje pracownik administracyjny – Maria Tomczak

×

Zapisz się do newslettera