Kamera on-line

Poziom wdrażania instrumentów inżynierii finansowej - stan na 30 kwietnia 2013 r. (14.06.2013)

 Zestaw logo LPI

Według stanu na koniec kwietnia 2013 r. zawarto 96 umów o dofinansowanie projektów z Menedżerem Funduszu Powierniczego (FP) lub – jeśli FP nie występuje – bezpośrednio z Pośrednikiem Finansowym (PF), na kwotę ogółem 4 275,9 mln zł (w tym 3 544,5 mln zł ze środków UE), z czego 2 588,1 mln zł zostało następnie zakontraktowanych w ramach 20 242 umów z ostatecznymi odbiorcami.
 
Najwięcej środków na instrumenty zwrotne przeznaczyło dotychczas województwo wielkopolskie (501,3 mln zł – JEREMIE; 313,2 mln zł – JESSICA), z czego ponad 80 proc. zostało już zakontraktowane w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami.
 
Większość województw zdecydowała się jednak na wdrażanie instrumentów zwrotnych dla sektora MŚP podpisując bezpośrednio umowę z Pośrednikiem Finansowym (tj. z pominięciem Funduszu Powierniczego). Dotychczas instytucje zarządzające podpisały 84 umowy z pośrednikami finansowymi na kwotę 1 403,8 mln zł (w tym 1 245,4 mln zł dofinansowania z UE). Należy zwrócić uwagę na szybszy postęp we wdrażaniu w porównaniu do inicjatywy JEREMIE wdrażanej z Funduszem Powierniczym – wprawdzie wartość umów podpisanych z przedsiębiorcami wynosi 1 063,3 mln zł i jest nieco niższa niż w przypadku inicjatywy JEREMIE z Funduszem Powierniczym, jednakze odpowiada to już ponad 75 proc. środków przekazanych Pośrednikom Finansowym. Umowy z przedsiębiorcami o najwyższej wartości w stosunku do dostępnych środków zawarte zostały w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 840 przedsiębiorców otrzymało wsparcie w formie pożyczek i poręczeń o wartości 138,3 mln zł, tj. 104,9 proc. środków przekazanych do pośredników finansowych. Należy także zwrócić uwagę na szybki przepływ środków w województwie opolskim, pomorskim i lubuskim, gdzie umowy z przedsiębiorcami również przekroczyły wartość środków zarezerwowanych na IF, przy czym dzięki zwrotnemu charakterowi inicjatywy możliwe jest dalsze udzielanie wsparcia.
 
×

Zapisz się do newslettera