Kamera on-line

Zaproszenie na konferencję (13.06.2013)

 Zestaw logo LPI

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie - Koźlu i Opolski Park Naukowo - Technologiczny serdecznie zapraszają
 
26 czerwca 2013r. (środa)
 
 na konferencję pt.
 
„Promocja wiedzy i technologii z zakresu
 
 Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości
 
ich finansowania z Funduszy Europejskich”.
 
 
Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
 
·    informacje na temat projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Transferu Wiedzy z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii”
·    skandynawski model wdrażania „zielonej energetyki” na przykładzie regionu Skania - Szwecja
·    możliwości finansowania inwestycji z zakresu OZE ze środków unijnych
·    dobre praktyki wykorzystania OZE w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim
·    rola nauki w wdrażaniu technologii z zakresu OZE
 
Konferencja odbędzie się w sali posiedzeń nr 5 na parterze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
od godz. 10.00. do godz. 14.00.
 
 
Więcej informacji o spotkaniu udzielają konsultanci LPI w swojej siedzibie, elektronicznie lub pod numerem telefonu 77 472 32 05 lub 77 483 70 03.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne uczestnictwa w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.
 
 
Serdecznie zapraszamy !!!

 Logo Opolskiego Parku Naukowo - Technologicznego
 

×

Zapisz się do newslettera