Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 17 czerwca 2013 r. (17.06.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 czerwca 2013 r. złożono 267,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 554,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 85 922 umowy o dofinansowanie na kwotę 356,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,3 mld zł, co stanowi 86,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 213,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 151,6 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera