Kamera on-line

Jak organizacje pozarządowe korzystają z Funduszy Europejskich? (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI
 
W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków strukturalnych przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku największym zainteresowaniem sfery pozarządowej – o tym, że sektor non profit z sukcesem ubiega się o wsparcie niemal we wszystkich oferowanych w ramach programów działaniach świadczą zamieszczone w jednym z rozdziałów przykłady realizowanych przedsięwzięć.

Oferta wsparcia NGO w ramach Funduszy Europejskich jest bardzo zróżnicowana. Dzięki temu, o środki ubiegają się wszystkie rodzaje działających w Polsce organizacji pozarządowych. Do końca grudnia 2012 r. beneficjenci reprezentujący tzw. trzeci sektor podpisali 10 430 umów, o wartości dofinansowania UE ok. 7,64 mld zł.

Blisko 63 proc. projektów trzeciego sektora stanowiły inicjatywy stowarzyszeń i organizacji społecznych. Z drugiej strony wartość przedsięwzięć wdrażanych przez tę grupę wyczerpywała ok. 40 proc. wartości puli projektów trzeciego sektora. Natomiast projekty fundacji, mimo że stanowią ok. 29 proc. ogółu realizowanych przez sektor pozarządowy, to pod względem wartości niewiele ustępują projektom stowarzyszeń – przypada na nie niemal 35,3 proc. wartości wszystkich umów realizowanych przez organizacje non profit. Średnia wartość projektów (w części UE) realizowanych przez NGO wynosi ok. 730 tys. złotych.

Z roku na rok liczba projektów organizacji pozarządowych dynamicznie rośnie. Cieszy zwłaszcza coraz większa aktywność trzeciego sektora w regionalnych programach operacyjnych. Rosnąca liczba realizowanych przedsięwzięć niewątpliwie przekłada się na nowe doświadczenia i wnioski, których analiza pozwala organizacjom pozarządowym być bardziej aktywnymi i efektywnymi w wykorzystywaniu unijnego wsparcia.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi stanu wykorzystania środków UE przez poszczególne grupy NGO, w odniesieniu do danych programów operacyjnych lub wybranych kategorii wsparcia zapraszamy do lektury raportu.

Pobierz plik:
×

Zapisz się do newslettera