Kamera on-line

Lista beneficjentów Funduszy Europejskich - stan na 30 czerwca 2013 r. (03.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.
 
Poniżej znajduje się lista zawierająca informacje dotyczące m.in.:
  • nazwy beneficjenta,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu,
  • kwoty dofinansowania publicznego,
  • daty podpisania umowy,
  • daty zakończenia realizacji.
Dane dotyczą stanu na 30 czerwca 2013 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013. Lista beneficjentów programów EWT zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Listy beneficjentów aktualizowane są raz na kwartał.

Pobierz plik:
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/listabeneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_300613.aspx
×

Zapisz się do newslettera