Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 30 czerwca 2013 r. (03.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 30 czerwca 2013 r. złożono 268,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 551,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 86 408 umów o dofinansowanie na kwotę 357,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 247,2 mld zł, co stanowi 86,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 215,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 153,1 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera