Kamera on-line

Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń w Konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej (04.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Tylko do 5 lipca br. przyjmowane będą zgłoszenia w tegorocznej, siódmej  edycji Konkursu. Konkurs jest adresowany do  Animatorów Społecznych - ludzi, którzy pobudzają aktywność innych, ożywiają lokalną społeczność, w której żyją oraz tworzą ciekawe inicjatywy.
 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy Konkursu jest dostępny na stronie konkursowej. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Kapituła, której członkami są laureaci poprzednich edycji Konkursu, wybierze sześciu animatorów. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami podczas uroczystej gali w październiku br.

Kandydatów do wyróżnienia w Konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje,z którymi pracuje dany animator. Dla samego animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go Ci, na rzecz których pracuje. Zgłoś animatora, który twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie! Organizatorami Konkursu są
Krajowy Ośrodek EFS i Stowarzyszenie CAL.

Łącząc siły, podejmujemy działania wspierające animatorów: organizujemy  spotkania i wizyty studyjne dedykowane działalności animatora oraz upowszechniające tę działalność.
Strona internetowa Konkursu.  
 
×

Zapisz się do newslettera