Kamera on-line

Zaproszenie na spotkanie informacyjne (16.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
w Kędzierzynie – Koźlu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu serdecznie zapraszają

24 lipca 2013 r.(środa)
 
na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.
 
„Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
 
Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w sali posiedzeń
nr 38 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu,
Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn – Koźle.
 
 
Więcej informacji o zasadach aplikowania o środki oraz o spotkaniu informacyjnym udzielają konsultanci LPI w swojej siedzibie, elektronicznie
lub pod numerem telefonu 77 472 32 05 i 77 483 70 03.
 
 
Prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną o uczestnictwie
w spotkaniu co ułatwi przygotowanie materiałów szkoleniowych.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy !!!
×

Zapisz się do newslettera