Kamera on-line

Zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach POKL 2007-2013 (16.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu dostrzegła konieczność skorygowania nieścisłości zawartych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonych w dniu 28 czerwca 2013 r.
 
Zmiany dokonane względem wersji z 28 czerwca 2013 r. obejmują:
  • modyfikację zapisu na str. 79, 96 w zakresie pouczenia stosowanego w informacji o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, 
  • zmianę treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi we wzorze listy sprawdzającej do protestów (załącznik nr 16, str. 318);
  • usunięcie pkt 1.9 z wzoru listy sprawdzającej do odwołań oraz modyfikację treści instrukcji umieszczonej pod pytaniami ujętymi w tej liście sprawdzającej (załącznik nr 17, str. 319).

Zestawienie zmian errata 2013 pdf.pdf

×

Zapisz się do newslettera