Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 7 lipca 2013 r. (08.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 7 lipca 2013 r. złożono 268,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 548,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 86 448 umów o dofinansowanie na kwotę  356,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 246,1 mld zł, co stanowi 86,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 216,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 153,5 mld zł.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/postepy_nss_01072013.aspx

×

Zapisz się do newslettera