Kamera on-line

Projekt RPO WO 2014 – 2020 (wersja nr 1) (30.07.2013)

 Zestaw logo LPI

Zgodnie z założeniami Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaprezentowane w dokumencie obszary wsparcia wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz m.in. opracowane lub będące w trakcie opracowania najważniejsze unijne i krajowe dokumenty dla nowej perspektywy budżetowej 2014-2020.
 
Konsultacje zapisów projektu Programu mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.

Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 24 lipca do 27 sierpnia 2013 roku. Wypełniony formularz można przesłać:
  • elektronicznie na adres:
  • listownie na :
    Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
    Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
    ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać:
KONSULTACJE SPOŁECZNE RPO WO 2014-2020
UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi/opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu.

Dokumenty do pobrania:
  
 
×

Zapisz się do newslettera