Kamera on-line

Konkurs Eurolider 2013 ogłoszony (02.08.2013)

 Zestaw logo LPI

Ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER. Jego celem jest wyróżnienie osób, które sięgając po Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą  rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!
 
Kto może być kandydatem?
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. ze środków pochodzących ze wszystkich programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii  Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i zakończyła się ich realizacja.
 
Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.

Jak zgłosić kandydata?
Kandydata do konkursu może zgłosić osoba/osoby fizyczne, instytucja/instytucje, organizacja /organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników, po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego, do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna. 
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2013”
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).
Kto wybiera laureatów?
  • 3 laureatów wybiera Kapituła Konkursu;
  • 1 laureata wybierają Euroliderzy poprzednich edycji konkursu;
  • 1 laureata wybierają internauci w głosowaniu internetowym;
  • Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.
    Nagrody
Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł.
Informacje dodatkowe
 
Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać wysyłając e-mail na adres:
lub pod numerem tel.: 22 27 37 385, 22 27 37 380
Wyniki konkursu poznamy w grudniu 2013r.
 
Pobierz pliki:
 
×

Zapisz się do newslettera