Kamera on-line

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (01.08.2013)

 Zestaw logo LPI

30 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 3957/2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (Uszczegółowienie) wersja nr 51.

Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na stronie internetowej
www.rpo.opolskie.pl w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.
 
×

Zapisz się do newslettera