Kamera on-line

Konsultacje kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych do projektów Planów działania na lata 2014-2015 PO KL (03.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim informuje, iż od 28 sierpnia 2013r. do 11 września 2013r. trwać będą konsultacje społeczne propozycji kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych do projektów Planów działania na lata 2014-2015, dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.
 
Plany działania na lata 2014-2015 będą ostatnimi, w ramach których możliwa będzie kontraktacja środków w ramach perspektywy 2007-2013 i mają one na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej, m.in.: co do preferowanych typów projektów, kryteriów wyboru projektów oraz podziału środków finansowych na poszczególne Poddziałania/Działania.

Uwagi należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do 11 września 2013r. na adres:
dpo(at)opolskie.pl, e.galas(at)opolskie.pl.
 
Plany działania oraz formularz dostępne są na stronach internetowych : www.opole.roEFS.pl, www.opolskie.pl, www.pokl.opolskie.pl.
 
Źródło: www.opole.roEFS.pl
 
×

Zapisz się do newslettera