Kamera on-line

Dni Otwarte Umowy Partnerstwa (20.08.2013)

 Zestaw logo LPI

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu informuje, iż trwają konsultacje społeczne zapisów projektu Umowy Partnerstwa.
Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.
Do udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
Uwagi/propozycje/opinie do zapisów projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać do 30 sierpnia 2013 r. poprzez formularz on-line (https://konsultacje.mrr.gov.pl/) oraz za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim (dane kontaktowe punktów dostępne są na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=9261).
Jednocześnie informujemy, iż 28 sierpnia 2013 r. odbędą się Dni Otwarte Umowy Partnerstwa, podczas których możliwe będą indywidualne konsultacje ww. dokumentu. Konsultacje rozpoczną się o godz. 14:00 w sali nr 6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Ostrówek”, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu i będą prowadzone przez konsultantów Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Opolu oraz pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
×

Zapisz się do newslettera