Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 25 sierpnia 2013 r. (27.08.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 25 sierpnia 2013 r. złożono 271,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 553,5 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 87 733 umowy o dofinansowanie na kwotę 360,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 249,1 mld zł, co stanowi 88 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 223,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 158,4 mld zł.
 
 
×

Zapisz się do newslettera