Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 18 sierpnia 2013 r. (20.08.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 18 sierpnia 2013 r. złożono 271,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 552,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 87 569 umów o dofinansowanie na kwotę 360,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 248,8 mld zł, co stanowi 87,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 222,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 157,7 mld zł.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/posatepy_nss_18082013_19082013.aspx

×

Zapisz się do newslettera