Kamera on-line

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_powkk&id_dzi=15&lad=a&id_dok=2105&id_men=109&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

×

Zapisz się do newslettera