Kamera on-line

Ruszają spotkania konsultacyjne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (09.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Do 25 października 2013 r. potrwają konsultacje dotyczące opracowywanego projektu Programu Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Celem konsultacji jest włączenie szerokiej opinni publicznej w proces ustalania kierunków i zakresu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego zaproponowanego w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Projekt Programu wraz z formularzem on-line zgłaszania uwag jest dostępny w zakładce
O konsultacjach.
 
×

Zapisz się do newslettera