Kamera on-line

Zaproszenie na spotkanie informacyjne organizowane przez GPI w Opolu (11.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu (GPI) we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) w Opolu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które odbędzie się 16 września 2013 r. o godzinie 10:00 w sali nr 7 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego „Ostrówek” przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu.
Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów PO KL (którzy dotychczas nie realizowali projektów PO KL) z ogólnymi zasadami dotyczącymi rozliczania projektów w ramach ww. Programu.
Spotkanie poprowadzą:
- Pani Jolanta Kowalska, Specjalista ds. Programów w Wydziale Monitorowania i Rozliczeń WUP
w Opolu,
- Pan Piotr Bartoszek, Specjalista ds. Programów w Wydziale Monitorowania i Rozliczeń WUP
w Opolu.
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 września 2013 r. do godz. 12:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby, które zakwalifikują się na spotkanie zostaną o tym powiadomione drogą telefoniczną lub elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z GPI pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub adresem poczty elektronicznej: .
 
×

Zapisz się do newslettera