Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 22 września 2013 r. (24.09.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 września 2013 r. złożono 276,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 559,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 88 728 umów o dofinansowanie na kwotę 364,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 250,9 mld zł, co stanowi 88 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 230,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 163 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera