Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 29 września 2013 r. (02.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 września 2013 r. złożono 277,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 562,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 88 973 umów o dofinansowanie na kwotę 365 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 251,4 mld zł, co stanowi 88,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 231,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 163,6 mld zł.
 

 

×

Zapisz się do newslettera