Kamera on-line

Nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Płatniczych (11.10.2013)

 Zestaw logo LPI

7 października 2013 r. udostępniony został dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0.
 
W ramach tej wersji wprowadzono m.in.:
- aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
- wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
- zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu ‘data’ w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika.(zobacz więcej)
Od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.
 
Źródło: http://www.pokl.opole.pl/3447/nowa_wersja_750_generatora_wnioskow_platniczych.html
×

Zapisz się do newslettera