Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 21 października 2013 r. (22.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 października 2013 r. złożono 279,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 571,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 89 862 umów o dofinansowanie na kwotę 372,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 257,2 mld zł, co stanowi 89,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 236,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 168 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera