Kamera on-line

Konkurs Unii Europejskiej: Najciekawsze innowacje społeczne (24.10.2013)

 Zestaw logo LPI

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursu im. Diogo Vasconcelosa na najciekawsze innowacje społeczne. Celem przedsięwzięcia odbywającego się w tym roku pod hasłem „The Job Challenge” jest wyróżnienie rozwiązań zapobiegających bezrobociu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia 2013.
 
Serwis Eurodesk informuje, że swoje inicjatywy zgłaszać mogą osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub zarejestrowane w Unii Europejskiej lub krajach uczestniczących w Programie na rzecz konkurencyjności i innowacji.
 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe zajmujące się wszystkimi dziedzinami życia, zarówno o charakterze non-profit, jak i nastawione na zysk. Zgłoszenia muszą być oryginalne i obejmować nowe pomysły na to, jak pomóc ludziom w zdobyciu pracy.

W maju 2014 r. autorzy trzech najlepszych projektów otrzymają nagrody w wysokości 20 tys. euro, będą mogli również skorzystać z fachowego wsparcia ekspertów.

Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 CET.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition.
 
Źródło: www.ngo.pl
 
×

Zapisz się do newslettera