Kamera on-line

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka (25.10.2013)

 Zestaw logo LPI

22 października 2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W wyniku wprowadzanych zmian przede wszystkim wyodrębnione zostało nowe Działanie 1.5  Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego dofinansowanie uzyskają trzy pilotażowe przedsięwzięcia NCBiR, tj. „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, „DEMONSTRATOR + - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej – w obszarach INFO i BIO”, „DEMONSTRATOR + - wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej – w obszarze TECH”. 

Projekty te mają na celu przetestowanie innowacyjnych instrumentów wsparcia na rzecz prac badawczo-rozwojowych specyficznych dla konkretnej branży/sektora, poprzez dofinansowanie określonej przez ten sektor/branżę agendy badawczej, a także prac B+R w fazie demonstracyjnej. Rezultaty projektów NCBiR zostaną wykorzystane w nowej perspektywie finansowej.

Ponadto wprowadzono zmiany w odniesieniu do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, dzięki czemu możliwe będzie ogłaszanie naborów wniosków w tym działaniu w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli charakteryzujących się szybką oceną wniosku o dofinansowanie.

W tym celu dokonano zmiany w zakresie kart działań, wskaźników monitorowania, tablic finansowych, opisów systemu wyboru projektów. Zaktualizowano także wykaz kryteriów wyboru projektów, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

Zmieniony dokument stosuje się od dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od 22 października 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie.

Pobierz pliki:
×

Zapisz się do newslettera