Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 3 listopada 2013 r. (06.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 listopada 2013 r. złożono 281,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 575,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 90 695 umów o dofinansowanie na kwotę 374,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 258,5 mld zł, co stanowi 89,7 proc. alokacji na lata 2007-2013. 

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 239,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 169,8 mld zł.
 
 
×

Zapisz się do newslettera