Kamera on-line

Drugie konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2) (14.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do drugich konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2). Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Konsultacje zapisów projektu Programu mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu.


Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 31 października do 4 grudnia 2013 r.

Wypełniony formularz można przesłać:
WARIANT I: elektronicznie na adres:

WARIANT II: listownie na adres:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać: „KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2)”.

UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, które zostaną zgłoszone na formularzu
 
Projekt Programu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=7133
 
Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=7133
×

Zapisz się do newslettera