Kamera on-line

Konferencja poświęcona realizacji Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki (21.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza 25 listopada 2013 r. na ogólnopolską konferencję poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Programu Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem konferencji jest także przedstawienie efektów projektów systemowych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjenci systemowi – Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - zaprezentują szczegóły realizowanych projektów dotyczących podniesienia jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

Konferencja jest adresowana zarówno do beneficjentów poszczególnych Działań w ramach Priorytetu II PO KL, jak i do wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas wdrażanych inicjatyw.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na
stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do 22 listopada 2013 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Pobierz plik:
Zaproszenie na konferencję  (300 KB)

Warszawa, siedziba Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. Andrzeja Bączkowskiego, godz. 10.30-13.00 
 
×

Zapisz się do newslettera