Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 18 listopada 2013 r. (21.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 listopada 2013 r. złożono 283 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 577,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 91 399 umów o dofinansowanie na kwotę 377,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 260,4 mld zł, co stanowi 90,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 241,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 171,3 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera