Kamera on-line

IV edycja konkursu Słowa dla Innowacji (21.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu dla dziennikarzy pt. „Słowa dla Innowacji”. Tegoroczna formuła konkursu obejmuje dwie kategorie tematyczne prac: "Innowac jność" oraz "Zamówienia publiczne".

Celem konkursu w kategorii "Innowacyjność" jest popularyzacja tematyki innowacyjności, zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat działań proinnowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorców i naukowców.

Celem konkursu w kategorii "Zamówienia publiczne" jest upowszechnianie wiedzy z zakresu nowego podejścia do zamówień publicznych, w szczególności: innowacyjności w zamówieniach publicznych, stosowania narzędzi informatycznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych – (aukcji elektronicznej, licytacji elektronicznej), stosowania w procedurach zamówień kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych trybów negocjacyjnych i dialogu technicznego.

Do konkursu można zgłaszać opublikowane artykuły prasowe, internetowe, wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne, jak również artykuły lub audycje zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W każdej kategorii zostanie wyłoniony laureat nagrody głównej oraz do dwóch wyróżnień.

Termin wysyłania zgłoszeń do konkursu upływa 22 listopada 2013 r. o godzinie 16.30.

Zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na
stronie internetowej Organizatora.
 
×

Zapisz się do newslettera