Kamera on-line

Konkurs fotograficzny pt. Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty realizowane w ramach PO IiŚ z sektora energetyki (25.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Oryginalne spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na projekty realizowane w ramach PO IiŚ z sektora energetyki.
 
Celem konkursu jest promowanie projektów realizowanych w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ, dla których Ministerstwo Gospodarki jest Instytucją Pośredniczącą. Tematyka konkursu daje możliwość zgłaszania różnorodnych zdjęć, pokazujących piękno otaczającego nas świata z wkomponowanymi obiektami zrealizowanymi w ramach projektów ww. osi priorytetowych PO IiŚ.
 
Konkurs przeznaczony jest dla osób reprezentujących beneficjentów projektów realizowanych w sektorze energetyki w ramach IX i X osi PO IiŚ.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.
 
Termin dostarczenia fotografii upływa z dniem 30 listopada 2013 r.
 
Autorzy trzech najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni okolicznościowymi statuetkami. Zwycięskie i wyróżnione prace umieszczone zostaną w specjalnej broszurze promującej projekty realizowane w ramach PO IiŚ w sektorze energetyki."
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera