Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 24 listopada 2013 r. (25.11.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 listopada 2013 r. złożono 284,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 579,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 91 834 umów o dofinansowanie na kwotę 379,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 261,3 mld zł, co stanowi 91,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 243,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 172,3 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera