Kamera on-line

Seminarium regionalne. PPP - Nowa perspektywa to nowe możliwości (05.12.2013)

 Zestaw logo LPI

Miasto Kędzierzyn-Koźle w dniach 12-13 grudnia 2013r., będzie gospodarzem seminarium regionalnego poświęconego Partnerstwu Publiczno Prywatnemu. Seminaria regionalne organizuje Instytut PPP, który wspólnie z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), realizują projekt systemowy pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat PPP, prowadzący do zwiększania liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. 

Seminarium skierowane jest do osób, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami   z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji  oraz przedsięwzięć. Szkolenie cenne będzie szczególnie także dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategie firmy oraz reprezentujących środowiska prawnicze.
 
Trenerzy prowadzący seminarium, poza specjalistyczną wiedzą z zakresu PPP, posiadają także bogate doświadczenia praktyczne zdobyte dzięki realizacji wielu projektów realizowanych w ramach modelu 3P. 
 
Udział w seminarium umożliwi zdobycie jego uczestnikom wiedzy na temat PPP, ale także pozwoli na poznanie firm z branży i konkretnych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane i wdrożone w przedsiębiorstwie.
 
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa.
 
Zapraszamy do zapoznania się z dołączoną broszura informacyjną przedstawiająca szczegółowe informacje o projekcie oraz seminarium regionalnym.
 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium dokonać należy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.ppp.parp.gov.pl
 
W razie pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Instytutu PPP, którzy na pewno podpowiedzą jak najefektywniej skorzystać z oferowanego szkolenia.
 
Tel. 22 435-95-02
Tel kom. 535-006-591
e-mail:
e-mail:
 
Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2013r. w Hotelu HUGO w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Orkana 14.
 
Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział w seminarium z wyżywieniem, materiały dydaktyczne a także nocleg – jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.3.
×

Zapisz się do newslettera