Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 1 grudnia 2013 r. (05.12.2013)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 grudnia 2013 r. złożono 285 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 580 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 92 431 umów o dofinansowanie na kwotę 382,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 263,7 mld zł, co stanowi 92 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 247,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 175 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (1 grudnia 2013 r.)
 
 
×

Zapisz się do newslettera