Kamera on-line

Nabór wniosków do projektu PO KLucz do biznesu2! (05.12.2013)

 Zestaw logo LPI

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu informuje, iż Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego rozpoczęły rekrutację do naboru nr III do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty w Biurze Partnera Projektu, w którym Kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, w godzinach 10:00 - 14:00, w dniach od 04 do 13 grudnia 2013 roku.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu nie bierze udziału w III naborze.
 
Zaktualizowany Regulamin rekrutacji oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania” na stronie www.poklucz.wup.opole.pl.
×

Zapisz się do newslettera