Kamera on-line

Przedłużona rekrutacja do projektu PO KLucz do biznesu2! (17.12.2013)

 Zestaw logo LPI
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż Rekrutacja do naboru nr IIIdo projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013 zostaje przedłużona do dnia 20 grudnia 2013 r.
 
×

Zapisz się do newslettera