Kamera on-line

Ogłoszone zostały pierwsze nabory wniosków w Programie Kreatywna Europa – Komponent Kultura (08.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Program Kreatywna Europa jest najważniejszym wsparciem finansowym dla sektorów kultury i kreatywnych w ponad 30 krajach w Europie. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, zawiera trzy komponenty: Kultura, MEDIA i finansowy komponent horyzontalny.
 
Terminy naboru wniosków w programie Kreatywna Europa 2014-2020 dla komponentu Kultura:
· Projekty współpracy – 5 marca 2014
· Sieci współpracy kulturalnej – 19 marca 2014
· Platformy – 19 marca 2014
· Tłumaczenia literackie – 12 marca 2014
 
Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKA: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.
 
Więcej informacji o naborach oraz przewodniki programowe znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
 
×

Zapisz się do newslettera