Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 3 lutego 2014 r. (05.02.2014)

 

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 2 lutego 2014 r. złożono 289,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 590,4 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 94 889 umów o dofinansowanie na kwotę 391,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 269,8 mld zł, co stanowi 96 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 258 mld zł, a w części dofinansowania UE 182,8 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera